Produse

   Procedura de retur

Procedura de retur

 1. Informații utile:

Dacă un produs achiziționat nu te mulțumește, îl poți returna gratuit în 14 de zile calendaristice de la momentul achiziționării, livrării sau ridicării, beneficiu valabil pentru produsele vândute și/sau expediate de Arhiepiscopia Craiovei – (vezi structura magazinelor și a depozitelor).

Deasemeni ai posibilitatea de a trimite formularul de retur până cel târziu în a-14-a zi calendaristică de la data achiziționării, livrării sau ridicării, fie duci produsul în magazinul sau depozitul din care l-ai achizitionat, din structura– (vezi structura magazinelor si a depozitelor).

 1. Comerțul la distanță:

   Procedura ,,Retur în 14 de zile” promovată de Arhiepiscopia Craiovei, nu afecteaza în niciun fel drepturile legale de retragere în 14 zile pentru comert la distanta (www.arhiepiscopiacraiovei.ro).

 1. Informații despre dreptul la retragere din magazinul on line www.arhiepiscopiacraiovei.ro:

Cumpăratorul are dreptul să returneze un produs, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Costurile de livrare vor fi achitate curierului conform tarifelor practicate de acesta.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui produs expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care Cumpăratorul intră în posesia fizică a unui sau mai multe produse;
 • ziua în care Cumpăratorul intră în posesia fizică a ultimului produs – în cazul în care Cumpăratorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separate;
 • ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese;
 • Conditii generale pentru returul produselor:
 • Produsele pe care le returnezi trebuie să fie în aceeași stare în care le-ai primit.
 • Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele fiscale cu care a fost livrat produsul.
 • Produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat și însotit de accesoriile/cadourile cu care a fost livrat.
 • Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.
 • Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.
 • Unele produse au o politică de retur specifică;

Pentru mai multe detalii consultați:   Legea nr. 449/2003 și UG 34/2014

 

REGULAMENTUL RETURULUI

Art. 1 – Organizatorul

(1) Arhiepiscopia Craiovei, numită în cele ce urmeaza “Organizatorul” cu sediul în Craiova, str. M.Firmilian, nr.3, jud. Dolj.

Art. 2 – Dreptul de participare

(1) La această procedură poate participa orice persoană fizică, rezidentă în România, cu vârsta de peste 18 ani, care a achizitionat  produse  din magazinele și depozitele Arhiepiscopia Craiovei, după data lansării oficiale a procedurii , respectiv 28.03.2020

Art. 3 – Obiectul Regulamentului

(1) Obiectul regulamentului îl constituie stabilirea conditiilor în care clientii, persoane fizice, pot returna unul sau mai multe produse achizitionate din structura de magazine și depozite, ale Arhiepiscopiei Craiovei 

(2) Produsele defecte nu fac obiectul prezentului  regulament.

Art. 4 – Conditii de retur

(1) În cazul în care au fost achizitionate mai multe produse identice, un singur produs desigilat se acceptă ca retur, restul cantității trebuie sa fie sigilată.

(2) Produsele returnate trebuie să fie funcționale, în parametrii normali și să fie însotite de certificatul de garantie în original, (dacă a fost emis de producător/distribuitor) și de documentul fiscal de achizitie, în original.

(3) Produsele returnate nu trebuie să aibă urme de folosintă, uzură, mătuire, deteriorări mecanice si trebuie să aibă ambalajul original;

(4) Produsele care se doresc a fi returnate nu trebuie să fi suferit nici un fel de intervenție în service.

(5) Produsele care nu se afla în ambalajul original, sau fără accesoriile originale nu sunt acceptate la retur.

(6) Lipsa sau deteriorarea etichetelor, marcajelor, de pe produse sau ambalaje atrag refuzul de returnare al produselor.

(7) Prin solicitarea returului, clientul declară că a luat la cunostinta condițiile prezentului regulament si este de acord în totalitate.

(8) Se acceptă returul a maxim 3 (trei) produse în cursul unui an calendaristic, pentru fiecare client.

(9) Prezentul regulament se regăseste afișat în magazinele și depozitele organizatorului si publicat pe site-ul www.arhiepiscopiacraiovei.ro .

(10) ORGANIZATORUL îsi rezervă dreptul de a aduce modificări/completari prezentului Regulament fără a avea obligatia de a notifica/informa în prealabil tertele persoane. Modificarile/completarile isi vor produce efectul de la data publicarii/afisarii lor.

(11) Asa cum se facea mentiunea la Art. 3 din prezentul document – Obiectul acestui Regulament, stabileste conditiile în care produsele achizitioanate din magazinele și depozitele Arhiepiscopiei Craiovei sau online, pot fi returnate.

(12) Produsele trebuie să fi fost achizitionate de clienti persoane fizice, din magazine, depozite  sau online, si să îndeplinească cumulativ urmatoarele conditii:

 1. au fost cumparate într-un intervalul anterior datei de depunere a Cererii standard de retur, dar nu mai mare de  14 zile calendaristice;
 2. nu fac parte din lista de produse si servicii nereturnabile:

(13) Produse care se pot returna doar sigilate:

 1. Orice produs care are consumabile se va accepta doar în condiția în care consumabilele sunt sigilate;

(14) Produsele desigilate se pot returna în urmatoarele conditii:

 1. Nu fac parte din categoria de produse care se pot returna doar sigilate;
 2. Au ambalajul original complet si nedeteriorat ;
 3. Nu au fost folosite, au acesoriile si consumabilele complete si sigilate;

(15) Produse nereturnabile:

 1. Produse care reprezinta o comanda specială a clientului;
 2. Produse achizitionate cu discount;
 3. Produse achizitionate cu discount din cauza unor defecte estetice;
 4. Produse achizitionate prin sistem de rate sau bonuri valorice;
 5. Produse vândute la metraj;
 6. Produse consumabile (cărbune, tămâie, plute, etc.)

(16) Produsele  pentru care clientul solicită probă în magazine sau depozit nu fac obiectul programului retur în 14 de zile;

Art. 5 – Locul returnării– exclusiv pentru produsele achizitionate din magazine și depozite

(1) Un produs poate fi returnat exclusiv în magazinul sau depozitul din care a fost achizitionat, în urma completării și depunerii următoarelor documente:

 1. acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 2. cererea de retur;
 3. un act de identitate (fotocopie);
 4. chitanța fiscală sau/și factura fiscală eliberată de Arhiepiscopiei Craiovei, în momentul achiziției;

Art. 6 –  Mecanismul de desfăsurare

(1) Clientii care doresc să returneze produsele achizitionate din reteaua de magazine și depozite ale Arhiepiscopiei Craiovei sau de pe  www.arhiepiscopiacraiovei.ro trebuie sa completeze o cerere de retur standard către Organizator, în termen de cel mult 14 de zile calendaristice de la emiterea documentului de cumpărare.

(2) În cazul achizitiei din magazine sau depozite, cererea de retur standard se va face prin completarea acesteia direct la magazinul sau depozitul unde a avut loc achizitia.

(3) În cazul achizitiei din mediul online cererea de retur se va face prin completarea acesteia, direct pe site-ul www.arhiepiscopiacraiovei.ro  și va fi trimisă la adresa de mail:comenzi@arhiepiscopiacraiovei.ro

(4) Returul în 14 de zile nu aduce limitare drepturilor consumatorilor care achizitionează produse online,  în conformitate cu legislatia în vigoare.

(5) După verificarea documentelor de achizitie, produsul va fi preluat în vederea evaluării îndeplinirii conditiilor de retur, de către magazinul sau depozitul care a primit cererea de retur sau prin intermediul curierului desemnat de client, în cazul produselor achizitionate online, contra-cost.

(6) În cazul în care clientul nu asigura transportul la magazin/depozit al produsului care face obiectul cererii de retur, atunci aceasta se va face de către un curier indicat/agreat de  Arhiepiscopia Craiovei, costul practicat de curier fiind suportat de client.

(7) Aceptarea returului pentru toate produsele (sigilate si desigilate, nefolosite si cu ambalajul original, etc.), se va face de către directorul Arhiepiscopiei Craiovei sau delegatul acestuia.

(8) Acceptare returului pentru alte produse decât cele sigilate mentionate anterior se va putea face doar după verificarea si confirmarea îndeplinirii conditiilor de retur în magazin/depozit, Organizatorul rezervându-si dreptul să decidă asupra acceptarii returului pentru alte produse decât cele sigilate mentionate anterior.

(9) În urma verificarii stării produsului, dacă se constată ca nu îndeplineste conditiile pentru retur, Magazinul/Depozitul va informa direct Clientul. În cazul în care produsul nu este ridicat de către Client, acesta, va fi returnat printr-un curier indicat/agreat de Arhiepiscopia Craiovei, cu plata la destinatie. În acest caz, Clientul va suporta costul transportului de retur practicat de curier, conform declaratiei date la momentul predării produsului pentru constatare.

(10) În cazul cererilor de retur online, clientul este obligat să trimită produsul prin curier în termenul de 5 (cinci) zile lucrătoare, de la formularea cererii pe site-ul www.arhiepiscopiacraiovei.ro. În cazul depăsirii termenului, cererea de retur, se considera anulată.

Art. 7 – Timpul

Rezolutia la cererea de retur va fi trimisă clientului, printr-un mijloc de comunicare agreat de client (telefonic, email, fax, etc), în maxim 14 zile calendaristice de la preluarea produsului de către magazin, depozit sau curier.

(2) Termenul de returnare al banilor, pentru cererile aprobate, este de maxim 15 de zile lucratoare de la data aprobării returului;

Art. 8 – Returnarea contravalorii

(1) Achitarea contravalorii sau diferentei de valoare se va face direct în magazin, depozit sau online, conform opțiunii scrise în cererea de retur standard completată și asumată de client.

(2) În cazul în care a fost aprobata cererea de retur standard si clientul doreste restituirea sumei de bani, achitarea contravalorii sau diferentei de valoare se va face direct în magazin/depozit sau suma va fi transferată în contul indicat de către client în cererea de retur, în termen de 15 de zile lucrătoare de la aprobare, această plată reprezentând contravaloarea produsului asa cum a fost ea înscrisă pe documentul fiscal ce probează achizitia.

Art. 9 – Durata procedurii de retur

(1) Procedura “Retur in 14 zile” , se desfasoară începând cu data de 28.03.2020 (numită si data publicării) și până la data la care Organizatorul decide  întreruperea Procedurii si anuntarea acestui fapt.

Art. 10 – Întrerupera procedurii de retur

(1) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a întrerupe Procedura ,,Retur în 14 zile”, oricând pe parcursul desfăsurarii acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin diferite mijloace de comunicare  (afisare pe site, semnalizare în magazine, depozite ,etc.).

Art. 11 – Litigii

(1) Orice dispută cu privire la interpretarea, executarea și efectele prezentului Regulament vor fi solutionate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care Părtile nu ajung la o întelegere, litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor de judecată competente.

 

IMPORTANT !

 • Clientii PERSOANE JURIDICE, care doresc să returneze produsele achizitionate din reteaua de magazine ale Arhiepiscopiei Craiovei sau de pe  www.arhiepiscopiacraiovei.ro trebuie sa faca o cerere de retur standard către ArhiepiscopiaCraiovei, în termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la emiterea documentului de cumpărare.
 • În cazul produselor achizitionate pe persoană juridică (indiferent de metoda de livrare), termenul de returnare este de 2 (două) zile lucrătoare, după primirea aprobării cererii de returnare;
 • În cazul depăsirii acestui termen, cererea se considera anulată.

 

Rețeaua de magazine, depozite și ateliere

Depozitul Central de Cărţi şi Obiecte Bisericeşti Str. Coşuna, nr. 17, Craiova

Depozit Obiecte Bisericeşti, Tel/Whatsapp.: 0754031871, e-mail: depozit.obiecte@yahoo.com

Depozit Carte, Tel/Whatsapp.: 0725442707 e-mail: depozit.carti@yahoo.com

Sesizări și reclamații : depozit.colportaj@yahoo.com

Magazinul „Lumina”

Calea Bucureşti, bl. 31 C, parter (lângă Piaţa Mare), Craiova, Tel.: 0725.442.716

Magazinul „Sfântul Ioan Botezătorul”

Str. George Enescu nr. 79, Cartier Craioviţa Nouă (lângă Poştă), Craiova,Tel.: 0735.307.258

Pangar Catedrala „Sfântul Dumitru” 

Craiova Str. Matei Basarab, nr. 14, Tel.: 0725.442.714

Pangar Paraclis Mitropolitan „Sfântul Gheorghe Vechi” 

Str. Arieş nr. 7, Craiova, Tel.: 0735.010.964

Pangar Paraclis Mitropolitan „Adormirea Maicii Domnului – Madona Dudu” 

Str. Madona Dudu, nr.13, Craiova, Tel.: 0725.442.713

Pangar Paraclis Mitropolitan „Sf. Ilie”

Str. C.S. Nicolaescu Plopşor, nr. 3, Craiova, Tel.: 0735.010.963

Pangar Paraclis Mitropolitan „Sf. Treime” 

Str. Ion Maiorescu, nr. 1, Craiova, Tel.: 0725.442.712

Magazinul „Sfântul Spiridon” 

Băileşti Str. Victoriei nr. 119, Băileşti, Dolj, Tel.: 0735.308.226

Magazinul „Candela” 

 Târgu Jiu Str. Republicii nr. 1, Tg. Jiu, jud. Gorj, Tel.: 0754.031.862

Magazinul „Renaşterea”

Târgu Jiu Str. 1 Decembrie 1918, nr. 55, Târgu Jiu, jud. Gorj, Tel.:0725.442.711

Magazinul Bechet 

Bechet, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 61, jud. Dolj, Tel.: 0751.705.414

Magazinul Dăbuleni

Dabuleni, Str. Victoriei, nr. 2 - vis-a-vis de Biserica „Sf. Mare Mc. Gheorghe”, jud. Dolj,Tel.: 0751.705.414

Documente Utile:

Fişierele de tip cookie sunt esenţiale pentru ca dumneavoastră să utilizaţi la maximum site-ul nostru Web. De fapt, aproape toate site-urile Web utilizează acest tip de fişiere. Fişierele de tip cookie stochează preferinţele dumneavoastră şi alte informaţii care ne ajută să ne îmbunătăţim site-ul Web - dar nu vă faceţi griji, nicio informaţie colectată de pe site-ul nostru nu vă identifică în mod personal. Puteţi afla mai multe despre fişierele de tip cookie şi despre cum puteţi să le controlaţi cu ajutorul setărilor dumneavoastră de navigare.

Aflați mai multe   Am inteles